Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” ogłosiło kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie skierowane jest do osób zamieszkałych bądź podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023. Obszar ten obejmuje gminy: Kobiór, Goczałkowice – Zdrój, Miedźna, Pawłowice, Suszec, Bojszowy, Wyry, Orzesze, Bieruń, Ornontowice oraz Gminę Pszczyna, z wyłączeniem miasta Pszczyna.

W ramach ogłoszonych konkursów można się ubiegać o przyznanie dofinansowania na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej oraz nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej http://www.lgdziemiapszczynska.pl/ oraz w Biurze LGD „Ziemia Pszczyńska”: Pszczyna ul. 3 Maja 11, tel.  32 210 02 12, 697 609 603.

 

W ubiegły poniedziałek na ornontowickim cmentarzu, tuż obok budki grabarza, pojawił się regał, który zgodnie z tabliczką informacyjną ma pełnić funkcję zniczodzielni. Cóż to takiego jest? Otóż na tym regale można zostawić używane, ale niezniszczone znicze, tak aby inni mogli z nich jeszcze skorzystać.

Ideą inicjatorów akcji, która jest popularna w całej Polsce, jest ograniczenie ilości wytwarzanych śmieci. To ekologiczne, ale też zdroworozsądkowe podejście do nadchodzącego święta zmarłych, kiedy niemal każdy z nas porządkuje lub odwiedza groby bliskich, zapalając przy tym przysłowiową świeczkę. W pierwszych dniach listopada na naszym cmentarzu pojawia się kontener, do którego wyrzucane są całkiem dobre znicze. Jedyne czego im brakuje, to wkładu, by dalej mogły pełnić swoją funkcję. Inicjatorzy akcji chcą umożliwić mieszkańcom wymianę lub nabycie zniczy, do których trzeba kupić, znacznie tańszy niż znicz, sam wkład.

Ważna uwaga od ornontowickich organizatorów: nasz regał regał nie jest zbyt duży, dlatego organizatorzy proszą, w przypadku kiedy zostanie on już zapełniony, o nieustawianie kolejnych zniczy obok, tak by nie przeszkadzały w odwiedzinach grobów oraz codziennej pracy grabarza.

Przede wszystkim jednak, inicjatorzy akcji zachęcają odwiedzających cmentarz, aby nie tylko zostawiali tam swoje znicze, ale też bez skrępowania brali tyle zniczy, ile jest im potrzebne.

Z uwagi na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania lub przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 oraz ogłoszenie przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie III poziomu ostrzegania – ALARMU SMOGOWEGO, zaleca się stosowanie następujących środków ostrożności:

  • wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane,
  • osoby wrażliwe (cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca i układu oddechowego, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci) powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum,
  • zakaz spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,
  • ograniczenie stosowania kominków,
  • korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej.

Godziny otwarcia Punktu Konsultacyjnego w listopadzie:

Terapeuta uzależnień – Pani Karina Mura

* PONIEDZIAŁEK
4.11.2019 W GODZINACH 15.00-16.00
18.11.2019 W GODZINACH 15.00-16.00
25.11.2019 W GODZINACH 15.00-16.00
*WTOREK
12.11.2019 W GODZINACH 15.00-16.00

Prawnik – Pani Joanna Swadźba

*ŚRODA
6.11.2019 W GODZINACH 16.15-18.15
20.11.2019 W GODZINACH 16.15-18.15

Terapeuta rodzinny – Pani Iwona Goc

*WTOREK
12.11.2019 W GODZINACH 8.30-10.30
26.11.2019 W GODZINACH 8.30-10.30

Do góry